Limitsiz Spor'un İki Hedefi

Limitsiz Spor'un İki Hedefi

Limitsiz Spor Dergisi'nin ilk sayısını yayınlamamızın ardından, ikinci sayıya övgü dolu sözler ve içten paylaşımlarıyla bizleri ödüllendiren herkese kocaman bir teşekkürle başlamıştık.

Gerçekten de gösterilen ilgi düşündüğümüzden de büyük olmuştu. Türkiye’nin hemen her yerinden çok sayıda kutlama ve destek mesajları aldık. Hem gündelik hayatta hem profesyonel alanda boğuştukları sıkıntılara rağmen çok büyük başarılara imza atan bu camianın, her bakımdan “en iyiyi” hak ettiğine olan inancımız bir kat daha arttı.

Türkiye’de engellilere ilişkin görmezden gelme tutumu, var olan sorunları “yok sayarak çözme” geleneğinin kötücül bir sonucu. Öyle ya, sorunu yok sayınca çözüm üretme ihtiyacı da ortadan kalkmış oluyor!

Oysa engellilerin genel nüfusa oranla rakamsal yüksekliğine bakılırsa, engelli farkındalığı için yüksek öyle yüksek empati beceresi falan gerekmiyor olmalı. Devletin, çeşitli kurumların, bireylerin, sponsorların, sosyal sorumluluk projeleri yürüten markaların tüm çabasına rağmen yeteri kadar yol alamıyoruz.

Eğitim sistemimizden kentsel çözümlerimize kadar, engellilere kendi sorunlarına mahkûm, kendi içine hapsolmuş bir yaşam dışında bir seçenek sunma konusunda sistematik bir beceri yoksunluğumuz sürüp gidiyor.

Haliyle aynı tutum engelli sporcular söz konusu olduğunda da, hem spor hem de genel kamuoyunda varlığını koruyor. Üstelik bu sporcuların dünya çapında kotardığı onca ışıltılı başarıya rağmen…

Çözümün önemli bir ayağı kuşkusuz yukarıda saydığımız güçlerin genel çabalarının daha fazla teşvik edilmesi, daha koordineli yürütülmesi, daha kapsayıcı olması ve artarak devam etmesine dayanıyor.

Ancak bunun kadar önemlisi, camianın kendisine düşüyor. Engelli sporuna ilişkin tüm kurumlar kendilerine nasıl bakılması gerektiği konusunda belirleyici olabilir. Bunun için engelli spor federasyonları başta olmak üzere, engelli sporuna ilişkin tüm kurumlar organizasyonlardan, iletişime, insan kaynağından, uluslararası etkinliklere toplam kaliteyi yükseltme yönünde çaba harcamalı.

İşte, Limitsiz Spor’da bu doğrultuda, iki temel hedefle ilerlemek istiyoruz: Birincisi, daha çok sayıda engelli sporcuya ulaşarak süreç içerisinde onların da yazıp çizdiği, sesini duyurduğu bir platform olmak, yani toplam iletişim kalitesinin yükselmesine katkı sunmak. İkincisi, daha çok sayıda engelliyi sporla buluşturup hayatlarına yeni bir pencere açabilmek…

Bu nedenle ilk sayımızdan itibaren dopdolu bir içerik ile karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Branş haberleri, istatistikler, sporcu ve başarı hikâyeleri, camianın öne çıkan isimleriyle röportajlar, köşe yazıları…

Desteğinizle her geçen gün daha iyisini başaracağımıza inancımız tam.