Etik ve “Bir Hak Olarak Spor” Fikri

Etik ve “Bir Hak Olarak Spor” Fikri

Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılmaları noktasında “etik” tartışması yapmak, bu katılım biçimlerinden biri olan ...

Medya ve Sporun Gücü

Medya ve Sporun Gücü

Medya toplum içerisindeki bireylerin, kurumların ve aktivitelerin enformasyonunu kamuoyu ile paylaşmanın yanı sıra bunla...

Medyanın Dili ve Engelli Bireyler

Medyanın Dili ve Engelli Bireyler

Medyanın engelliliğin tanımlanmasında, toplumsal temsilinde ve yeniden üretilmesinde önemli bir kurucu rolü bulunmaktadı...